CHỮ KÝ SỐ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THIÊN BÌNH

Đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số giá rẻ nhất Việt Nam. Hồ sơ đăng ký nhanh chóng, xét duyệt sau 5 phút, bàn giao nhanh trong ngày. Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng.

thue
Kê Khai Thuế
bhxh
Kê khai BHXH
hai-quan
Kê Khai HQ
kho-bac
KB Nhà Nước
mot-cua
NH Nhà Nước
ngan-hang
Khai CO/VAN

MUA MỚI CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ

I-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,826,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

I-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,750,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

I-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,080,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Tặng: 300 Số Hoá Đơn Điện Tử
 • Tặng: 06 Tháng Phần Mềm Kê Khai BHXH
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,150,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,826,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,550,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,741,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,700,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,109,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,826,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,739,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,113,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,825,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,742,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,109,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,200,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,827,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,600,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,739,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,700,000đ đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,107,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

1,500,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,828,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

1,750,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,743,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

2,000,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,108,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,870,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,750,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,080,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

1,500,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,823,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

2,000,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,740,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

2,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,112,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

1,450,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,827,100 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

1,750,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,741,200 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

2,000,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 3,110,800 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ

I-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,276,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

I-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,189,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

I-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,860,000 vnđ
 • Tặng: 06 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,150,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,276,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,550,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,191,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIETTEL-CA

1,700,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,909,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,276,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,189,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FAST-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,915,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,275,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,192,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

NEWTEL-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,909,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,200,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,277,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,600,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,189,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

FPT-CA

1,700,000đ đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,970,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

1,100,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,328,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

1,500,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,243,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VINA-CA

1,700,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,608,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

950,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,320,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

1,100,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,200,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VIN-CA

1,200,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,860,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

1,200,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,273,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

1,700,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,191,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

VNPT-CA

2,100,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,912,000 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

1,150,000 đ Thời gian: 1 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 1,277,100 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

1,550,000 đ Thời gian: 2 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,191,200 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

CA2-CA

1,900,000 đ Thời gian: 3 NĂM
 • Xuất Hóa Đơn: 2,907,300 vnđ
 • Tặng: 00 Tháng
 • Miễn Phí Giao Nhận Hồ Sơ
 • Miễn Phí Cài Đặt Token
 • Hỗ Trợ Nộp Thuế Điện Tử

ĐẠI LÝ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ NHẤT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THIÊN BÌNH là đại lý cung cấp dịch vụ chữ ký số hàng đầu tại Việt Nam. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THIÊN BÌNH đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên vặn giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức và doanh nghiệp. Chữ ký số hiện tại là ứng dụng tốt nhất trong các hoạt động giao dịch trên môi trường điện tử. Thiết bị này đảm bảo tính toàn vẹn thông tin người ký, bảo mật thông tin và xử lý giữ liệu với lượng thông tin lớn với tốc độ nhanh chóng.

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ NHẤT

Tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và quy định pháp luật về chữ ký số theo Luật giao dịch điện tử 2005 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nền tảng công nghệ hiện đại, đạt chuẩn

Sở hữu nền tảng công nghệ thông tin chất lượng, Chữ Ký Số có hệ thống vận hành bảo mật và an ninh thông tin đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế FIPS PUB 140-2.

Quy trình thủ tục triển khai đơn giản

Khách hàng đăng ký triển khai chỉ cần làm thủ tục online, Khánh Minh liên hệ trực tuyến để xác thực thông tin và bàn giao chữ ký số trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Khả năng tích hợp trực tiếp cao

Chữ ký số có khả năng tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng trực tuyến, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế… dễ dàng ký số, tiết kiệm chi phí, thời gian trong các giao dịch.

Tư vấn, xử lý khó khăn 24/7

Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ trước và sau bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp về chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, pháp luật… sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi.

Giải quyết vấn đề trực tuyến

Giải pháp an toàn, xác thực chính xác danh tính của chủ thể trong các giao dịch điện tử, dịch vụ công. Phục vụ hiệu quả nhu cầu chứng thực cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước.

CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

Chữ ký số giá rẻ nhất cho doanh nghiệp được sử dụng để ký thay cho chữ ký tay trên các loại văn bản và tài liệu số trong các giao dịch điện tử. Chữ ký số tại KHÁNH MINH có giá trị tương đương như chữ ký tay và con dấu. Đáp ứng tính sẵn sàng và liên tục trong việc vận hành hệ thống.

Dịch vụ chữ ký số doanh nghiệp có lợi ích gì?

 • ⁠Dễ dàng thực hiện các giao dịch điện tử (Kê khai thuế, hải quan, BHXH; Chứng từ, hóa đơn điện tử; Ngân hàng, chứng khoán, đấu thầu; Ký số văn bản, xác thực trên các hệ thống quản trị…
 • ⁠Đơn giản hóa ký và lưu trữ tài liệu điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý công việc.
 • ⁠An toàn và tuyệt đối bảo mật thông tin chữ ký doanh nghiệp.
 • ⁠Trực tiếp tích hợp vào hệ thống phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế.

CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN GIÁ RẺ

Chữ ký số cá nhân giá rẻ là một dạng chữ ký điện tử, giúp bạn xác thực hợp pháp danh tính của mình trong các giao dịch trực tuyến và các tài liệu điện tử, tương đương với CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

Chữ ký số cá nhân có lợi ích gì?

 • Các giao dịch điện tử cá nhân bảo mật và an toàn tuyệt đối.
 • Giao dịch được ký và lưu trữ điện tử làm cơ sở pháp lý khi có tranh chấp.
 • Thực hiện công việc, giao dịch trực tuyến một cách thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm và đảm bảo tính pháp lý.

CHỮ KÝ SỐ MÁY CHỦ – HSM

Chữ ký số giá rẻ nhất cho máy chủ và HSM đáp ứng yêu cầu tốc độ cao (từ 10 – 10.000 tps, chữ ký số trên giây), phục vụ tốt cho mọi doanh nghiệp lớn cần ký số nhiều hoặc các cơ quan nhà nước như ngân hàng, kho bạc, công ty chứng khoán… có yêu cầu cao về bảo mật và hiệu năng.

Chức năng của chữ ký số cho máy chủ và HSM

 • ⁠⁠Đáp ứng được đầy đủ chức năng như Chữ ký số doanh nghiệp.
 • ⁠Được cài đặt trực tiếp vào máy chủ của Doanh nghiệp.
 • ⁠Độ dài khoá: 2.048 bit.
 • ⁠⁠Thực hiện lệnh ký tự động tối ưu.
 • ⁠Tốc độ ký: 256 lần/giây trở lên (phụ thuộc vào tốc độ máy chủ).
 • ⁠Có khả năng phân quyền cho cá nhân, ký số linh động.

HỎI & ĐÁP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Như đã biết, doanh nghiệp sau khi được cấp GPKD phải tiến hành làm thủ tục khai báo thuế & nộp thuế môn bài trong thời hạn cho phép 30 ngày.

Hiện nay có 10 nhà cung cấp Chứng Thư Số đến thời điểm hiện tại. Nhìn chung Chữ ký số nào cũng tốt cả chỉ có điều khác nhau ở đơn vị cung cấp dịch vụ (hay còn gọi làĐại lý/Cộng tác viên chữ ký số) cho bên Bạn. Đơn vị đó có hỗ trợ trong quá trình kê khai thuế, nộp thuế,BHXH, Hải quan điện tử… có nhiệt tình hay không thôi.Khi Quý khách mua Chữ ký số của đại lý bán giá cực rẻ, nhưng bán xong thì để mặc khách hàng bơ vơ 1 mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách. Đặt biệt việc Giao dịch với cơ quan nhà nước là cần Đúng về thời hạn quy định. Vậy thì khi Quý khách hàng lựa chọn chữ ký số phải nhìn nhận đúng ở đây phải là Đại lý chữ ký số chứ không phải là thương hiệu.

Phần mềm chữ ký số ra đời giúp cải thiện năng suất công việc và tăng tính bảo mật cũng như độ chính xác tuyệt đối trong việc xử lý dữ liệu trên môi trường điện tử.

 • Giúp kê khai nộp thuế trực tuyến.
 • Giúp kê khai hải quan điện tử.
 • Giúp ký xuất hóa đơn điện tử.
 • Giúp giao dịch ngân hàng điện tử.
 • Giúp giao dịch chứng khoán điện tử.
 • Giúp khai báo cổng thông tin một cửa quốc gia.
 • Giúp xử lý văn bản cơ quan hành chính.
 • Giúp giao dịch trong lĩnh vực kê khai bảo hiểm xã hội điện tử.
 • Giúp ký hợp đồng điện tử với các đối tác làm ăn trực tuyến và gửi qua email trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài các ứng dụng trên trong tương lai các nhà cung cấp sẽ không ngừng cải thiện các tính năng để ứng dụng rỗng rãi trong hoạt động mua bán, giao dịch, thanh toán,… hàng ngày. Mở rộng đối tượng sử dụng không chỉ doanh nghiệp mà tất cả mọi người dân đều có thể có riêng cho mình một chữ ký điện tử.

Nên mua chữ ký số của thương hiệu nào?

Thật ra cũng khó có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Như giải thích ở trên, mua chữ ký số ở đâu? quan trọng nhất vẫn là chọn đúng Đại lý/CTV cung cấp chu đáo cho bạn là được.Còn về phía nhà cung cấp, họ không trực tiếp hổ trợ khách khách về kĩ thuật đâu. Tính năng chữ ký số thì như nhau cả, đơn vị hoạt động sớm or chậm hơn 1 thời gian cũng không ảnh hưởng lắm. Nên quyết định mua chữ ký số thương hiệu nào cũng không quan trọng lắm nhé.

1. Nhà cung cấp I-CA

I-CA là nhà cung cấp mới trong lĩnh vực này. Vì mới nhưng chất lượng Oki, thủ tục đăng ký mua mới & gia hạn chữ ký số I-CA khá dễ nữa. Nên Khánh Minh gợi ý đầu tiên cho ai phân vân nên mua chữ ký số giá rẻ nhất ở đâu?. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho Doanh Nghiệp của bạn đấy nhé.

2. Nhà cung cấp Vnpt-CA

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thương hiệu VNPT-CA. VNPT-CA hiện này được nhiều tổ chức, cá nhân tin tưởng và sử dụng với mức giá tốt chưa tới 2 triệu đồng.

3. Nhà cung cấp Viettel-CA

Tập đoàn Viễn thông Quân, đơn vị này cũng có phần mềm cung cấp chữ ký số Viettel-CA. Là một thương hiệu lớn nên thủ tục đăng ký dịch vụ chứng thực số của Viettel hơi khó khăn so với những nhà cung cấp khác nhằm đảm bảo độ bảo mật về thông tin của khách hàng.

4. Nhà cung cấp Fpt-CA

FptCA là dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty Hệ thống Thông tin FPT. Qúa trình đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số đơn vị này cũng khá nhiều. Tuy nhiên Khánh Minh sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian lại thôi. Đây cũng là lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc.

5. Nhà cung cấp Newtel-CA

Newtel-CA là chữ ký số giá rẻ được nhiều khá người dùng tin tưởng hiện nay. Bảng giá mua mới & gia hạn chữ ký số NewtelCA mình có liệt kê. Hãy tham khảo nếu ổn hãy sử dụng dịch vụ của tôi nhé các bạn.

6. Nhà cung cấp Vina-CA

Vina-CA tuy là giá cao so với mặt bằng chung, tuy nhiên chất lượng Đại Lý support khách hàng khá tốt nên vẫn được tin dùng. Đơn vị này chiếm khoản 30% số lượng khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký số đến thời điểm hiện tại.

7. Nhà cung cấp CA2-CA

Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm là chủ sở hữu của CA2. Thủ tục cung ứng dịch vụ của CA2 có chậm hơn một chút so với các đơn vị khác nhưng mục địch đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

Các bước đăng ký mua chữ ký số tại Khánh Minh

Chào bạn, có phải bạn đang cần đăng ký mua mới – Gia hạn chữ ký số giá rẻ của các nhà cung cấp đang được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất hiện nay không?Nhà cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp gồm các tổ chức như: Fast-CA, Easy-CA, Newtel-CA,… Với phương châm phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tốt, sẽ được doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng dịch vụ của mình lâu dài. Chúng tôi cam kết hỗ trợ 24/24 sau bán hàng, bất cứ khi nào doanh nghiệp cần cũng sẵn sàng phục vụ. Quy trình đăng ký gồm các bước như sau:

Các bước đăng ký mua chữ ký số giá rẻ:

 • Quý khác cung cấp thông tin đăng ký theo yêu cầu qua email nghiepvu@thienbinh.vn hoặc số điện thoại 0879.889.888
 • Lựa chọn gói cước đăng ký (1 năm, 2 năm, 3 năm hay 4 năm) theo cấp mới hoặc gia hạn.
 • Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ khi nhân viên qua làm hợp đồng và bàn giao hồ sơ thiết bị ký số.
 • Thực hiện triển khai, bàn giao USB Token trong ngày cho khách hàng.

Nhân viên sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:

 • Thiết bị USB Token Chữ Ký Số nhà cung cấp.
 • Giấy chứng nhận sử dụng Chữ Ký Số nhà cung cấp.
 • Hợp đồng Chữ ký số nhà cung cấp.
 • Hóa đơn.

Khách hàng nhận được gì khi mua chữ ký số tại Khánh Minh?

 • Đại lý chữ ký số chính thức từ nhà cung cấp.
 • Cấp chứng thư số & hợp đồng nhanh gọn trong 15 phút.
 • Hổ trợ cài đặt phần mềm kê khai qua untraview, teamview miễn phí.
 • Hướng dẫn kê khai Thuế tại: http://thuedientu.gdt.gov.vn cơ bản.
 • Đăng ký tài khoản và mật khẩu cho Doanh Nghiệp.
 • Hổ trợ tận tình chuyên nghiệp trong suốt quá trình sử dụng.
 • Cập nhật miễn phí khi khách hàng thay đổi GPKD (tên công ty và địa chỉ)
 • Miễn phí mở khóa Token khi token bị khóa do nhập sai mã pin.

8 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ của chúng tôi?

 • Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Giá cả luôn luôn rẻ nhất thị trường.
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, giải quyết trong 30 phút.
 • Chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong suốt quá trình sử dụng.
 • Hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình sử dụng 24/7.
 • Cài đặt miễn phí, giao hóa đơn, hợp đồng tận nơi.
 • Hỗ trợ nộp tờ khai thuế Môn bài, GTGT, đăng ký Hải quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về Thuế, BHXH, Hóa đơn điện tử.

Những yếu tố quyết định khi đăng ký mua chữ ký số giá rẻ?

Thông tin cung cấp bên trên chúng tôi nghĩ cũng đủ để bạn đưa ra tiêu chí đánh giá nên chọn đơn vị cung cấp chữ ký số nào cho Doanh Nghiệp. Bạn nên cân nhắc 2 yếu tố chính bên dưới đây.

1. Xem xét các yếu tố về giá cả

Khánh Minh xin nhắc lại một lần nữa. Tuy mua chữ ký số giá rẻ là điều mà ai cũng muốn nhưng cần lưu ý tham khảo giá chính xác để không phát sinh phụ phí khác sau này.

 • Bảng giá có VAT hay chưa?
 • Giá thanh toán có tính phí cài đặt, phí hướng dẫn sử dụng không?
 • Giá cuối cùng bạn thanh toán là bao nhiêu?
 • Thủ tục đăng ký mua chữ ký số ở đâu?
 • Giá thanh toán có kèm theo khuyến mãi nào không?
 • Giá gia hạn chữ ký số sau khi sử dụng cao hay thấp hơn (rõ ràng trước)

2. Sau khi mua chữ ký số ở đâu hổ trợ tốt?

Nhà cung cấp sẽ không hổ trợ trực tiếp cho bạn, gọi tổng đài sẽ luôn báo bận. Hãy test thử một đại lý nào đó bằng cách nhờ họ giúp bạn mở khóa, cài đặt, nộp thuế,…xem thử họ có nhiệt tình hỗ trợ và thời gian xử lý có nhanh và chuyên nghiệp hay không?

 • Không mua trực tiếp tại nhà cung cấp, hổ trợ rất chi là lâu.
 • Liên hệ hổ trợ thử cho dù bạn không sử dụng dịch vụ nào bên họ trước đó.
 • Hình thức support của đại lý có phong phú hay không, đa dạng kênh hỗ trợ và có thì chắc chắn họ lấy việc chăm sóc khách hàng làm gốc.

3. Những lưu ý trước khi quyết định mua chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp cần nắm?

 • Khi đăng ký thông tin của chữ ký số, nên ghi chính xác số điện thoại liên hệ cũng như địa chỉ email của công ty trong quá trình đăng ký để khi có bất cứ hoạt động nào mà phải dùng tới chữ ký số thì sẽ nhận được thông báo qua email, đây cũng là một cách để doanh nghiệp có thể kiểm soát được thông tin công ty.
 • Hiện tại, doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng chữ ký số để trích tiền từ Tài khoản ngân hàng công ty để nộp lên Kho bạc nhà nước, chứ không thể dùng Chữ ký số để trích tiền từ Tài khoản ngân hàng công ty qua Tài khoản cá nhân, nên doanh nghiệp có thể yên tâm về việc sẽ bị thất thoát tài sản khi có ai đó giữ chữ ký số của công ty mình.

Liên hệ với Đại lý chữ ký số Khánh Minh như thế nào?

Sử dụng dịch vụ chúng tôi Khách hàng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn trong suốt quá trình gia hạn. Mọi thủ tục cập nhật lên hệ thống thuế, BHXH, Hải Quan, Hóa đơn điện tử,… sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí.? Mua chữ ký số ở đâu giá rẻ nhất thị trường? vui lòng liên hệ bên dưới đây nha.CÔNG TY TNHH KHANH MINH TECHNOLOGY

 1. VP Miền Bắc: Số 82 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
 2. VP Miền Nam: Số 54/42 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. https://chukysodientu.com/

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chữ ký số giá rẻ nhất 64 tỉnh thành?

Qúy khách hàng muốn đăng ký mua theo khu vực hãy tham khảo bảng báo giá bên dưới đây. Đại lý chữ ký số Khánh Minh chúng tôi đã tổng hợp danh sách 64 tỉnh thành nằm trong diện hỗ trợ. Chi tiết liên hệ tổng đài Khánh Minh biết thêm chi tiết nhé.

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

0879.889.888
Chat Zalo